Kontakt

Mastec CCTech AB
Industrivägen 20
SE-523 90 Ulricehamn, SWEDEN
Tel +46 (0)10 218 13 39
Order order.cct@mastec.se

Ytbehandling med garanterade leveranser inom fem dagar är unikt i vår bransch.

Välkommen till Mastec CCTech.

Mastec CCTech är ett flexibelt företag, som förfogar över en modern och automatiserad maskinpark. Vi löser normalt våra kunders uppdrag på 5 dagars ledtid och med en leveransprecision på 98%. Vid extrem korta ledtider kan vi lösa det på ner till 3 timmar!  Kontinuerliga kontroller och noggrann processdokumentation borgar för att vi kör fram rätt kvalitet. Vi önskar vara med redan på konstruktionsstadiet för att kunna bidra med vår erfarenhet och på så sätt göra detaljerna så kostnadseffektiva som möjligt!

Mastec CCTech har specialiserat sig på små till medelstora serier inom legoytbehandling och vi utför ytbehandling på aluminuim genom anodisering och passivering (kromatering). Vi utför även trumling och montering och vi är vana vid att leverera direkt till slutkund. 

Läs mer om oss och våra tjänster och kontakta oss med era frågor eller för en offertförfrågan!